EU-ministern besökte Fredrika Bremergymnasiet och Centrum Vux

EU-minister Hans Dahlgren besökte den 3 april Fredrika Bremergymnasiet och Centrum Vux. Under besöket träffade han elever som arbetar med ett projekt inför EU-valet och även elever som studerade svetsning och måleri inom ramen för "Svenska för hantverkare".

EU-ministern berättade för nyfikna elever på samhällsprogrammet i årskurs 3 om sin roll och Sveriges arbete i EU. Det stundande EU-valet var ett givet ämne som väckte många frågor bland eleverna, bland annat hur man kan höja valdeltagandet. Eleverna arbetar med ett projekt för att fördjupa kunskaperna inför valet. 

Ministern fick också en rundvandring i gymnasiets nya lokaler och även "Gamla Fredriks" lokaler där "Svenska för hantverkare" håller hus. Lärare från svetsprogrammet och måleriprogrammet berättade hur deras elever fick möjlighet att uppdatera sina yrkeskunskaper samtidigt som de studerade svenska, och därmed bli attraktiva för arbetsmarknaden. Satsningen är unik och har lett till att många invandrare fått jobb.

Från vänster till höger på bild: Henrik Lindh, utbildningsdirektör, Maria Fägersten (S), kommunalråd tillika ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Hans Dahlgren, EU-minister (S), Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande (S), Robert Aspfors, rektor, och Berwa Kashany, administrativ chef på Fredrika Bremer gymnasiet.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 juli 2020