Ny broschyr för dig som är vårdnadshavare

Vi vill ge din tonåring de bästa förutsättningarna, men behöver din hjälp! För att alla Haninges elever i gymnasieskolan ska stå väl rustade för framtiden vill vi ge dem den kunskap de behöver. För att lyckas behöver både vi i gymnasieskolan och du som vårdnadshavare ta ansvar.

I den här broschyren går vi igenom vilka roller, rättigheter och skyldigheter vi och du har för att skapa en trygg och bra skola. Vi vill att din tonåring ska uppnå så goda studieresultat som möjligt! Riktlinjerna utgår från skollagen och läroplanen och gäller vid alla gymnasieskolor i Haninge.

Broschyren ger dig också tips på hur du kan hjälpa din tonåring och vart du kan vända dig för extra stöd.

Läs mer i broschyren "Så ger vi din tonåring bra förutsättningar i gymnasiet"

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 juli 2020