Välkommen till skoldialog om tillgängliga lärmiljöer

Kommunen bjuder in allmänheten till skoldialog den 26 november på temat Tillgängliga lärmiljöer för elever med funktionsnedsättning – och andra elever.

Med lärmiljö menas den miljö och de sammanhang som eleven befinner sig i under en skoldag. En viktig del är elevernas samspel med andra, och den värdegrund och de attityder de möter under skoldagen.

Medverkar i dialogen gör utbildningsförvaltningens närvaroteam, specialpedagoger, rektorer och chefen för centralt stöd.

Efter informationen blir det tillfälle till att ställa frågor.

Tid: Måndag 26 november klockan 18.00–20.00
Plats: Kulturhuset, Kulturrum 1, Poseidons torg 8, Haninge

Dialogen vänder sig till vårdnadshavare, intresseorganisationer och medarbetare.

Under kvällen serveras fika.

Om skoldialogen

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 juli 2020