Lärarutbildarskola

Riksäpplets gymnasieskola ingår sedan hösten 2019 i Haninge kommuns VFU kluster.

Det innebär att lärarstudenter från Stockholms Universitet har företräde till oss på Riksäpplet och att vi regelbundet tar emot studenter från lärarutbildningar.

Vi har ett nära samarbete med Stockholms universitet genom till exempel handledarseminarier, handledarutbildningar och regelbundna samtal med kurslärare.

Genom att vara en klusterskola höjer vi kvaliteten på vår egen undervisning och verksamhetsutveckling samt bidrar till att höja kvaliteten på lärarutbildningarna.

Kontakt för den här sidan: riksappletsgymnasium@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 januari 2020