Handels- och administrationsprogrammet

Foto: Olof Holdar

Riksäpplet arbetar med målet att eleverna ska vara delaktiga och ansvarstagande i sina egna studier.

En elev som går tre år på Handelsprogrammet på ska under sin utbildning få:

  • En god inblick i olika yrkesroller (genom apl som följer med under hela utbildningen)
  • Praktisk övning och teoretisk grund för entreprenöriellt arbete
  • Förmåga att uttrycka sig med anpassning till olika sammanhang
  • Självförtroende att utsätta sig för nya situationer och utvecklas som människa
  • Social kompetens och samarbetsförmåga för sitt framtida yrkesliv
  • Möjlighet att studera som lärling från åk 2
  • Möjlighet att utveckla god studieteknik, enskilt och i grupp
  • Uppmuntran att delta i beslut rörande undervisningens upplägg och innehåll, för att utveckla sitt eget elevinflytande
  • Vara förberedd för högre studier

Läs mer

Från HT 2019 startar Handelsprogrammet på Fredrika Bremergymnasiet

Senast uppdaterad: 22 augusti 2021