Introduktionsprogram-Individuellt alternativ, IMA

På IMA är målet att blir behörig till gymnasiet eller till annan skola. Du har möjlighet att läsa upp de betyg du inte fick godkänt i på grundskolan.

De ämnen som Riksäpplet erbjuder är ma, sv/sva, eng, bi, fy, ke, ge, hi, re, sh, bl, idh, tk. Även andra utbildningsinsatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling kan ingå.

Utbildningen är en heltidsutbildning, 5 dagar/v och du erbjuds undervisning minst 23 h/v. Terminen startar med ett samtal med din mentor för att kartlägga vilka ämnen du vill läsa, hur din skolbakgrund har sett ut, vilka behov du har och dina mål med utbildningen. Kartläggningen styr hur din individuella studieplan utformas.

Senast uppdaterad: 15 mars 2021