Introduktionsprogram-Språkintroduktion, IMS

IMS är utbildningen för dig som är helt nyanländ eller har gått något/några år i svensk grundskolan men saknar gymnasiebehörighet. På IMS är målet att lära sig svenska och bli behörig till gymnasiet eller till studier på annan skola.

De ämnen som Riksäpplet erbjuder är sva, ma, eng, bi, fy, ke, ge, hi, re, sh, bl, idh, tk. Även andra utbildningsinsatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling kan ingå.

Utbildningen är en heltidsutbildning, 5 dagar/v och du erbjuds undervisning minst 23 h/v. Terminen startar med ett samtal med din mentor för att kartlägga din skolbakgrund, vilka behov du har och dina mål med utbildningen. Du gör även ett test för att se dina kunskaper i svenska. Är du helt nyanländ görs en kartläggning hos Centrum för nyanlända, CMN. Kartläggningen styr hur din individuella studieplan utformas.

Senast uppdaterad: 15 mars 2021