Introduktionsprogram

Foto: Mostphotos

På introduktionsprogrammet på Riksäpplet ges du möjlighet att läsa upp dina grundskolebetyg. Vi erbjuder alla ämnen utom musik och slöjd. Det finns också möjlighet att kombinera med restaurangutbildning eller praktik. Målet är att förbereda dig för nästa steg i livet, vare sig det är fortsatta studier på ett gymnasieprogram eller inom yrkeslivet.

När eleven kommer till oss på introduktionsprogrammet har en första kartläggning av elevens förutsättningar och egna önskemål genomförts. Kartläggningen görs av Navigatorcenter i Haninge kommun.

Vi skräddarsyr elevens individuella studieplan utefter vilka betyg eleven behöver för att kunna söka in på ett nationellt gymnasieprogram eller i ett kommande yrkesliv. På våra introduktionsprogram arbetar vi med ett nära mentorskap där eleven dagligen träffar sin mentor. Lokalerna är avgränsade och anpassade efter mindre grupper och vi gör många individuella lösningar för att främja den individuella utvecklingen.

På Riksäpplet har vi coachingcenter för elever inom autismspektrum och för elever med problematisk skolbakgrund. Där arbetar vi individanpassat i grupp om cirka 10 elever. Eleverna har nära kontakt med mentorerna, som också finns med som stöd i undervisningen. En individuell studieplan görs tillsammans med elev och vårdnadshavare och den följs upp kontinuerlig.

Kontakt för den här sidan: riksappletsgymnasium@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 september 2018