Språkintroduktion

På språkintroduktionsprogrammet läser du som nyligen har anlänt till Sverige och som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att gå vidare till gymnasieutbildning eller annan utbildning.

För oss här på Riksäpplet är det viktigt att möta varje elev där hen är. Elever med kortare skolbakgrund får längre tid på sig att nå betyg, och elever med lång skolbakgrund ges möjlighet att ta betyg på kortare tid.

År 1

Basår A

Ett basår där du med kortare skolbakgrund läser matematik, engelska, svenska som andraspråk samt de praktiskt- estetiska ämnena.

Basår B

Ett basår där du med längre skolbakgrund läser matematik, svenska som andraspråk ,engelska, samhällsorienterande ämnen (SO), naturorienterande ämnen (NO) samt de praktisk-estetiska ämnen

År 2–3 Yrkesinriktad

Du med kort skolbakgrund eller önskan om/behov av att fokusera på färre ämnen (mot yrkesinriktad gymnasieutbildning) läser matematik, engelska, svenska som andraspråk samt övriga ämnen med målet att nå betyg i minst 8 ämnen under ett eller två års studier.

År 2 (–3) Studieinriktad

Du med lång skolbakgrund eller snabb kunskapsutveckling läser med målet att nå betyg i minst 12 ämnen (mot högskoleinriktad gymnasieutbildning).

Vi utgår ifrån din tidigare skolbakgrund samt dina framtidsplaner då vi gör upp en studiegång som passar dig och dina förutsättningar. På så sätt får du med kortare skolbakgrund längre tid att studera och fokusera på färre ämnen, med målbild att ta 8 betyg på 2–3 år. Beroende på din inlärningstakt bereds du också möjlighet att under det tredje året ta fler betyg. Du med längre skolbakgrund läser två år, med målbild att ta minst 12 betyg. Självklart kan du som saknar enbart några betyg gå direkt in i år två för att jobba mot betyg, och du som inte hinner med alla betyg under år två, kan gå kvar ett tredje år.

Varje år utvärderar vi din kunskapsutveckling för att eventuellt ändra din studieinriktning. På så sätt försöker vi se till att du når så långt du kan under din tid hos oss.

Vid behov så kan vi även planera för att du får delta i motivationsinsatser och praktik inom ramen för din ut

Kontakt för den här sidan: riksappletsgymnasium@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 september 2018