Dags att söka aktivitetsersättning vid förlängd skolgång!

Hand som fyller i ett formulär Ansökan om ersättning Foto: MostPhotos

Du som har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver längre tid för att klara av dina studier på gymnasiesärskolan eller gymnasieskolan kan söka aktivitetsersättning från och med att du fyllt 19 år.

Du som har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver längre tid för att klara av dina studier på gymnasiesärskolan eller gymnasieskolan kan söka aktivitetsersättning från och med att du fyllt 19 år.  

Aktivitetsersättningen söker du hos försäkringskassan.
Ansökan om aktivitetsersättning

Senast uppdaterad: 1 april 2021