Stöd för studierna

Vi är många olika kompetenser som finns för eleven, vare sig om behovet finns under en kortare eller längre period.

Vi har specialpedagoger, kurator, socialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog, skolläkare och studie- och yrkesvägledare som finns tillgängliga för både eleven och våra medarbetare. Elevens välmående, psykiskt- och fysiskt, och studieresultat är alltid i fokus.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2018