Stöd för studierna

Vi är många olika kompetenser som finns för dig, vare sig du behöver oss under en kortare eller längre period.

Vi har specialpedagoger, kurator, socialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog, skolläkare och studie- och yrkesvägledare som finns tillgängliga för både dig och våra medarbetare. Du, ditt välmående psykiskt- och fysiskt och dina studieresultat är i fokus.

Kontakt för den här sidan: riksappletsgymnasium@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 september 2018