Lärmiljö

Foto: Olof Holdar

Vår verksamhet ligger i ett fint och elegant hus med stora glasade ytor. Vi ser och vi syns.

Vi ser våra lärmiljöer som en viktig del av helheten för dig som elev och vi arbetar därmed aktivt med att förbättra våra pedagogiska miljöer.

Som lärare på Riksäpplet kan du få hjälp av specialpedagog med att se över ditt klassrum, ditt material och dina undervisningsmetoder och få stöd i att utveckla dina idéer. Med det sättet att ständigt arbeta med vår pedagogiska miljö tror vi att eleven ökar dina möjligheter att nå högre resultat.

Vi är övertygade om att elevers upplevelse av våra pedagogiska miljöer kan utveckla vår verksamhet och öka måluppfyllelsen för Riksäpplets samtliga utbildningar. Vi startar därför under läsåret 2018/2019 ett pedagogiskt forum där skolledning, elever, specialpedagog och lärare möts och pratar pedagogik och lärmiljöer.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2018