Riksäpplets gymnasium

Aktuellt

Två flickor sitter mitt emot varandra  i ett fönster med varsin mobiltelefon

2021-05-17
Välkommen till föreläsningen Ditt barn på nätet

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Föräldraskapet väcker många frågor. Varför gör barn och unga som de gör och vad kan jag som förälder göra för att skapa en varm och kärleksfull relation?

2021-04-26
Annorlunda studentfirande 2021

Snart stundar studentfirande för kommunens gymnasieelever som alla verkligen förtjänar att hyllas. Då smittläget i landet fortsatt är ansträngt så kommer skolorna att arrangera småskaligt firande för att fortsätta begränsa trängsel och smittspridning. Beslutet om annorlunda studentfirande har tagits tillsammans med och i samråd med Storsthlm, ett förbund för de 26 kommunerna i Storstockholm.

Hand som fyller i ett formulär

2021-04-01
Dags att söka aktivitetsersättning vid förlängd skolgång!

Du som har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver längre tid för att klara av dina studier på gymnasiesärskolan eller gymnasieskolan kan söka aktivitetsersättning från och med att du fyllt 19 år.

2021-01-31
Personlig kontakt

Är du intresserad av Riksäpplets Gymnasiesärskola eller Introduktionsprogram?

En tjej och kille sitter framför datorer

2020-12-17
Introduktionsprogrammen samlas på Riksäpplets gymnasieskola

Från hösten 2021 samlar Haninge kommun sina introduktionsprogram på Riksäpplets gymnasieskola. Det innebär att elever som söker språkintroduktion, yrkesintroduktion eller individuellt alternativ inför hösten 2021 söker till Riksäpplet.

2020-01-31
Lärarutbildarskola

Riksäpplets gymnasieskola ingår sedan hösten 2019 i Haninge kommuns VFU kluster.