Om skolan

Foto: Olof Holdar

Vi vill ge den bästa utbildningen, i en trivsam och lärande miljö. Kunskap och kompetens är framtiden!

Riksäpplet är en attraktiv skola som har cirka 250 elever i åldrarna 16–20 år fördelade på följande program; handels- och administration, restaurang och livsmedel. Gymnasiesärskolan erbjuder inriktning mot hotell, restaurang och bageri, samt administration, handel och varuhantering och individuellt program. Riksäpplet har språkintroduktion för nyanlända. 
På skolan finns även yrkesintroduktion och individuella programalternativ vilka arrangeras utifrån varje individs förutsättningar och behov.

Vi värnar om att varje elev ges en bra start mot den framtid som eleven strävar mot.

Riksäpplet ligger i stora ljusa lokaler nära Handens pendeltågsstation och har nära till natur och idrottsanläggningar. Tillsammans med kommunens vuxenutbildning och andra arbetsplatser i samma byggnad skapas en dynamisk lärandemiljö.

Senast uppdaterad: 20 augusti 2021