Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet och studiero

Trygga och närvarande vuxna som arbetar tillsammans med eleverna på ett lyhört, förebyggande och framåtsyftande sätt.

Foto: Mostphotos

Alla som arbetar på Riksäpplet har ett ansvar för att eleverna känner sig trygga och har studiero. Det innebär att vi är närvarande och synliga vuxna i elevens vardag och agerar om vi uppmärksammar något. Riksäpplet har ordningsregler som eleven förväntas följa och som vi även arbetar med på mentorstid och skolkonferens.

Vi tror på att skapa möten mellan människor för att öka förståelsen för varandra . Vi har därför Riksäpplets dag en gång per termin som syftar till att elever samarbetar mellan våra utbildningar mot ett gemensamt mål.

Två gånger per läsår gör vi en enkät där vi frågar efter hur eleven har det i skolan kopplat till trygghet, trivsel, studiero och undervisning. Resultatet analyserar vi och arbetar vidare med tillsammans med elever och personal. Vi djupintervjuar slumpvis utvalda elever under terminen för att få in ytterligare synpunkter, upplevelser och iakttagelser och använder informationen till att förbättra vår verksamhet. 

Skolkonferenser hålls tre gånger per termin och i det forumet arbetar vi också med trygghet, trivsel och studiero.

Senast uppdaterad: 13 mars 2021