Våra lokaler

Foto: Olof Holdar

Våra lokaler är anpassade efter olika behov och ses över med ett pedagogiskt perspektiv kontinuerligt.

I vårt tysta läsrum kan du som elev försjunka i ditt arbete – och du kan även läsa i biblioteket på plan 4. 

Senast uppdaterad: 28 augusti 2020