Elevhälsa

Foto: Mostphotos

Som elev vill vi att eleven ska känna ett förtroende för våra olika funktioner inom elevhälsan så att eleven själv också kan ta kontakt vid behov.

Elevhälsoteamets arbete utgår från ledorden; aktiva, synliga, konsultativa, hälsofrämjande och förebyggande.

Elevhälsan på Riksäpplet är ute i klassrummen i olika sammanhang, syns i korridorerna, anordnar olika projekt på skolan och stöttar personalgruppen på ett konsultativt sätt. 

Senast uppdaterad: 11 oktober 2018