Särskilda behov och extra stöd

På Riksäpplet arbetar vi med att kartlägga vilka behov som finns och sedan individanpassa våra insatser utefter vad som framkommer.

Särskilt stöd kan se ut på olika sätt beroende av elevens situation och vad som fungerar bäst för eleven. Här finns möjlighet att tillsammans med EHT komma fram till den bästa indiviuella lösningen. 

Kontakt för den här sidan: riksappletsgymnasium@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2018