Gymnasiesärskolan

Foto: Mostphotos

På Gymnasiesärskolan Trossen anpassar vi verksamheten utefter elevens unika förutsättningar. Vi ser ständigt över våra pedagogiska lärmiljöer och vår undervisning så att den utformas på det som fungerar för just den specifika eleven vid det tillfället.

Vi erbjuder tre program och oavsett vilket program eleven studerar på är eleven med och påverkar och utformar sin utbildning.

  • Individuella programmet
  • Administration, handel och varuhantering
  • Hotell, restaurang och bageri

På individuella programmet läser eleven som utgångspunkt inom samtliga ämnesområden. Undervisande lärare planerar utifrån elevernas individuella förutsättningar och intressen för att möjliggöra att varje elev utvecklas och trivs i skolan. Alla elever som börjar på Trossen träffar personalen innan tillsammans med vårdnadshavare så att en plan för mottagande kan göras i god tid innan skolstart.

På det nationella programmet administration, handel och varuhantering tränas eleven i att kunna arbeta inom branschområdet och det ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Programmet är lokalintegrerat med Riksäpplets gymnasium.

På nationella programmet hotell, restaurang och bageri är eleven en del av en nysatsning på hela restaurangutbildningen i Haninge kommun. Eleverna arbetar integrerat tillsammans med gymnasiet och komvux i en dynamisk miljö. Eleverna lagar mat till gäst två dagar i veckan i en av våra två lunchrestauranger, med hållbart, grönt och streetfood i fokus. Det ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Senast uppdaterad: 4 september 2018