Våra gymnasieprogram

Foto: Olof Holdar

Saknar du behörighet till gymnasiets nationella program? På introduktionsprogrammen på Riksäpplet får du som elev möjlighet att läsa till gymnasiebehörighet eller en yrkesutbildning. Målet är att förbereda dig för nästa steg i livet, vare sig det är fortsatta studier på ett gymnasieprogram, annan skola/utbildning eller inom yrkeslivet.

På våra introduktionsprogram får du en individuell studieplan, anpassad efter dina utbildningsmål. Vi lägger stor vikt vid att varje elev får den pedagogiska hjälp och det stöd den behöver. Utbildningen är på heltid, fem dagar per vecka. Alla elever erbjuds minst 23h undervisning per vecka. Utbildningslängden varierar från ett till flera år.

Riksäpplet har tre olika introduktionsprogram. Yrkesintroduktion har fem olika inriktningar. Läs mer om dem under respektive program som du hittar navigeringsmenyn.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så får du ett personligt bemötande och mer information. Våra kontaktuppgifter

Senast uppdaterad: 15 januari 2023