Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här jobbar vi

I skolan arbetar 70 kompetenta medarbetare, som är specialister inom sina områden. Vårt uppdrag är att utbilda framtidens samhällsmedborgare och vara goda förebilder.

Foto: Mostphotos

Vi lär våra elever genom att låta språkutvecklande och formativa arbetssätt genomsyra vårt pedagogiska arbete i klassrummen.

Våra arbetsformer ska ta hänsyn till elevens förutsättningar och samtidigt utmana till att ta nästa steg. Lärarna på Riksäpplet arbetar utifrån en gemensam lektionsstruktur så att eleverna ska ha tydliga ramar att förhålla sig till. Vi strävar efter att eleven ska tänka utanför ramarna och tror att struktur och tydlighet bidrar till det. 

Vi arbetar med att skapa möjligheter för eleven att hitta sin egen drivkraft och motivation och bygger vår verksamhet på delaktighet. Vårt mål är att ge eleven goda förutsättningar att förbereda sig inför nästa steg, fortsatta studier och/eller yrkesliv. För att knyta ihop det vi gör i skolan med vad som följer sedan har vi goda kontakter med näringsliv samt universitet/högskolor. 

Senast uppdaterad: 10 februari 2023