Så här jobbar vi

Foto: Mostphotos

I skolan arbetar 55 kompetenta medarbetare, som är specialister inom sina områden. Vårt uppdrag är att utbilda framtidens samhällsmedborgare och vara goda förebilder.

Vi lär våra elever genom att låta språkutvecklande och formativa arbetssätt genomsyra vårt pedagogiska arbete i klassrummen.

Våra arbetsformer ska ta hänsyn till elevens förutsättningar och samtidigt utmana till att ta nästa steg. Lärarna på Riksäpplet arbetar utifrån en gemensam lektionsstruktur så att eleverna ska ha tydliga ramar att förhålla sig till. Vi strävar efter att eleven ska tänka utanför ramarna och tror att struktur och tydlighet bidrar till det. 

Vi arbetar med att skapa möjligheter för eleven att hitta sin egen drivkraft och motivation och bygger vår verksamhet på delaktighet. Vårt mål är att ge eleven goda förutsättningar att förbereda sig inför nästa steg, fortsatta studier och/eller yrkesliv. För att knyta ihop det vi gör i skolan med vad som följer sedan har vi goda kontakter med näringsliv samt universitet/högskolor. Ett exempel på samarbete med näringsliv är vår satsning på UF (Ung företagsamhet). 
Ung företagsamhet

Senast uppdaterad: 16 juni 2022