Frågor och svar

Foto: Mostphotos

Här samlar vi vanliga frågor med svar om Riksäpplet. Om du inte hittar din fråga här är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

HUR MÅNGA ELEVER GÅR DET PÅ SKOLAN?

På Riksäpplet går för närvarande ca 300 elever. 

TRIVS ELEVERNA OCH ÄR SKOLAN TRYGG?

Vi arbetar ständigt med trygghetsfrågor på Riksäpplet och i det arbetet är elevernas roll central.

Vi arbetar med trygghetsfrågor på mentorstid, skolkonferenser samt på personalmöten och förebyggande i vår vardag. Riksäpplet gör även enkäter som mäter trygghet och trivsel samt analyserar och åtgärdar det som belysts. Två gånger per termin görs djupintervjuer av slumpvis utvalda elever där frågor om trygghet och trivsel ställs.

GÅR DET ATT BYTA KLASS OM JAG KÄNNER ATT JAG HAMNAT I FEL?

På de program som har flera klasser kan du önska att få vara i en viss klass om du exempelvis vill gå med dina vänner, förutsatt att det finns plats i den önskade klassen. 

KAN JAG LÄSA EXTRA KURSER?

Om vi bedömer att du klarar det, om kursen du önskar läsa passar in i ditt schema och det finns platser kvar brukar utökningar beviljas. Det är alltid rektor som beslutar om utökningar.

VAD HÄNDER OM JAG FÅR BETYGET F I EN KURS?

Du kan anmäla dig till prövning, det är planerat en prövningsdag per termin. Vi erbjuder dessutom sommarskola i flera kurser.

KAN JAG FÅ STÖD OCH HJÄLP OM JAG BEHÖVER?

Ja! På Riksäpplet finns stöd och och extra hjälp att få från lärare, specialpedagoger och Elevhälsoteamet. 

FINNS DET EN ELEVHÄLSA?

Ja. Elevhälsan består av kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog. 

FINNS DET MATSAL

Riksäpplets elever äter skollunch på restaurang Parabolen i Haninges kommunhus. Det ligger ett par minuters promenad bort vilket tas hänsyn till i schemaläggningen.

FÅR man ETT SL-KORT NÄR MAN BÖRJAR PÅ Riksäpplet?

Om du har minst 6 kilometer till skolan får du ett SL-kort tills du fyllt 20 år.

Har eleverna tillgång till datorer?

Alla elever på våra 3-åriga program får en egen dator. I nuläget får eleverna en HP Chromebook X360 touchscreen. 

VAD GÖR JAG OM MIN DATOR FÅR EN SKADA ELLER BLIR STULEN?

Om din dator blir skadad eller stulen kontaktar du IT-support på plan 3 direkt så hjälper de dig vidare. 

finns ett BIBLIOTEK?

Ja. Biblioteket finns på plan 4.

Läs mer om biblioteket 

Senast uppdaterad: 14 september 2018