Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Inackorderingsbidrag

Som gymnasieelev kan du få inackorderingsbidrag om du ska bo och studera på en annan ort än din hemort, eller om du har lång resväg. Även elever som går på Centrum Vux kan i vissa fall ha rätt till inackorderingsbidrag.

För att få bidraget ska du vara folkbokförd i Haninge kommun. Som gymnasieelev kan du få bidrag till och med första halvåret det år du fyller 20 år.

Elever som studerar utomlands eller som kommit in på sitt andrahandsval har inte rätt till inackorderingsbidrag.

Lång resväg

Med lång resväg menas ett reseavstånd på 40 kilometer eller minst 2 timmars restid mellan hemmet och skolan eller praktikplatsen. Det förutsätts att du reser med allmänna kommunikationer eller går där sådana saknas. Resevillkoret måste vara uppfyllt minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod.

Belopp, utbetalning och ansökan

Inackorderingsbidraget uppgår till 1 610 kr per månad och kan utbetalas nio månader per år, fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.

Du ansöker om bidraget hos kommunen. Se blankett i högerspalten. Endast om ansökan avslås får du ett skriftligt meddelande.

Om du går på en fristående skola eller folkhögskola ska du söka inackorderingsbidrag hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Om du går på Centrum Vux 

Om du går en gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning inom Centrum Vux kan du ha rätt till bidrag på grund av särskilda skäl (skollagen 11 kapitlet 21 § andra stycket). Inackorderingsbidrag beviljas under förutsättning att:

  • du inte har sökt resebidrag. Du förutsätts bo inackorderad så att du inte behöver resa till skolan.
  • den utbildning du har sökt finns inte på hemorten, se dock nedan
  • du studerar på heltid
  • du behöver inackordera dig på grund av lång eller besvärlig resväg.

Om din utbildning finns på hemorten

Du kan i vissa fall få inackorderingsbidrag även om den utbildning du söker finns på hemorten om:

  • du har sökt men inte blivit antagen till motsvarande utbildning på hemorten
  • du är elev vid idrottsgymnasium eller utbildning med hela landet som elevområde
  • dina föräldrar flyttar eller bor utomlands och du bor kvar för att fullfölja påbörjad utbildning.

Kontakt

Susanne Backman
Antagningssekreterare
Utbildningsförvaltningen
08-606 77 79
susanne.backman@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 juni 2018