Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vision och värdegrund

Vi ger våra elever förutsättningar för att förverkliga sina visioner för framtida yrkesliv och studier.

Med vår utbildning visar vi att olikheter är berikande och att alla har en plats utifrån sina egna förutsättningar.

Verksamhetsidé

Vi anser att en av våra främsta uppgifter är att förbereda eleverna för livet efter gymnasietiden, vare sig eleven väljer fortsatta studier eller arbetsliv. Under studietiden hos oss kommer eleven stärkas i att tro på sig själv och sin förmåga, så att eleven själv driver sin utveckling framåt, med hjälp och stöd av oss som möter dig i vardagen. Vi kommer att tro på eleven och dess förmåga att lära och utvecklas och vi kommer att visa olika vägar som leder till fortsatt individuell utveckling. Vi gör det genom ett nära mentorskap, kompetenta lärare, inspirerande föreläsare, möjlighet att driva UF-företag och genom möten med elever från våra andra utbildningar.

Vi tror på att människor med olika förutsättningar, intressen och kompetenser berikar varandras utveckling och leder till en får större möjlighet till att nå uppsatta mål för framtida yrkesliv och studier. Vi tror att elev kan, vill och vågar. Riksäpplets olika professioner samverkar och har kontakt med externa aktörer såsom det lokala näringslivet, entreprenörer, föreläsare och olika högskolor.

Vi arbetar med fokus på att:

  • Vi låter undervisningen genomsyras av ett språkutvecklande och formativt förhållningssätt
  • Vi strävar efter en arbetsmiljö där eleverna är trygga och trivs och känner glädje och lust att lära
  • Vi arbetar för att varje elev ska få möjlighet att arbeta utifrån sina unika förutsättningar
  • Vi skapar förståelse för företagsamhet och ett livslångt lärande
  • Vi ger eleverna möjlighet att i det sociala samspelet utveckla sina förmågor till hänsynstagande, samarbete och social kompetens
  • Vi strävar efter att alla elever ska utvecklas i sin fulla potential utifrån sina förutsättningar och nå så långt i sin måluppfyllelse som möjligt på gymnasieskolan innebär det lägst betyget E i samtliga kurser

För att säkerställa vilka mål och förväntningar som finns på studietiden görs en intervju av samtliga elever vid skolstart där det klargörs. Riksäpplet arbetar med en gemensam struktur för skolstarten så att eleven och klassen ska känna sig trygga på skolan och för att skapa förutsättningar för att vi alla ska trivas tillsammans. Alla medarbetare på skolan har ett ansvar för att eleverna ska känna sig trygga och trivas i skolan.  

Vår värdegrund

Skolans värdegrund vilar på värden om människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde samt jämställdhet och solidaritet mellan människor. 

 

Senast uppdaterad: 10 februari 2023