Organisation och ledning

Foto: Olof Holdar

Riksäpplet är en skola med stor vuxennärvaro där personlig kontakt med eleverna är en viktig och tydlig faktor. Rektor har det huvudsakliga och övergripande ansvaret för hela verksamheten tillsammans med biträdande rektorer som ansvarar över respektive verksamhetsområde.

Här arbetar ca 55 medarbetare organiserade i arbetslag kring gemensamma elever. I organisationen finns även en administrativ chef, kurator, specialpedagog, studie- och yrksevägledare, socialpedagog samt skolsköterska som hjälp och stöd till elever på skolan. 

Senast uppdaterad: 31 januari 2021