Introduktionsprogram-Individuellt alternativ med specialpedagogisk inriktning mot AST, IMA-CC

På IMA-CC är målet att blir behörig till gymnasiet eller till annan skola. Du har möjlighet att läsa upp de betyg du inte fick godkänt i på grundskolan. Det krävs att du har en diagnos inom autismspektrumtillstånd, AST.

De ämnen som Riksäpplet erbjuder är ma, sv/sva, eng, bi, fy, ke, ge, hi, re, sh, bl, idh, tk.

Även andra utbildningsinsatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling kan ingå.

Utbildningen är en heltidsutbildning, 5 dagar/v och du erbjuds undervisning minst 23 h/v. Du har en tät kontakt med din mentor som finns tillgänglig under hela skoldagen.

Höstterminen startar alltid med ett eller flera samtal med din mentor för att kartlägga vilka ämnen du vill läsa, hur din skolbakgrund har sett ut, vilka behov du har och dina mål med utbildningen. Kartläggningen styr hur din individuella studieplan utformas. Ett första samtal sker ofta innan sommarlovet då du även kan besöka skolan.

Senast uppdaterad: 15 mars 2021