Introduktionsprogram-Yrkesintroduktion Bygg och Anläggning, IMY-BA

IMY-BA, är utbildningen för dig som vill förbereda dig för arbetslivet. Riksäpplet erbjuder inriktningen målare och utgår från skolverkets yrkespaket Målare.

Utbildningen är på två år och all undervisning är yrkeskurser. Du kommer att varva teoretiska yrkeskurser och praktiska yrkeskurser.

Efter två år väljer du att gå ut på arbetsmarknaden eller fortsätta ett tredje år för läsa upp dina grundskolebetyg i ma, sv/sva och en. Det valbara tredje året kan du också välja att fördjupa dina kunskaper inom yrket genom att vara lärling på en arbetsplats.

Utbildningen styrs av kurserna i skolverkets yrkespaket målare på 1000 poäng men även andra utbildningsinsatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling kan ingå.

Terminen startar med ett samtal med din mentor för att kartlägga din skolbakgrund, vilka behov du har och dina mål med utbildningen. Kartläggningen styr hur din individuella studieplan utformas.

De teoretiska yrkeskurserna läser du i Riksäpplets lokaler och den praktiska delen sker på Fredrika Bremergymnasiet. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, så kallad ”praktik”. Utbildningen är en heltidsutbildning, 5 dagar/v och du erbjuds undervisning minst 23 h/v.

Senast uppdaterad: 15 mars 2021